पाऊस (जलचक्र)

काव्यानंद पसरवा!☺

 

पाऊस आला मुसळधार
पावसात भिजाया मजा वाटे फार
पण हा येतो कोठून ? कोण मज सांगणार ?

सांगा सांगा लवकर सांगा
कोण आणतो यासी सांगा ?
नसेल सांगता येत तर थांबा क्षण एक

सूर्य तापतो नभामध्ये
आणतो उष्णता सृष्टीमध्ये
त्याने पाण्याची होती वाफ

हि वाफ असते हलकी
वाऱ्यासह ती जाते वरती
त्या वाफेचे ढग बनती

लागत थंड हवा ढगाला
पडतो पृथ्वीवर पाऊस त्या क्षणाला


काव्यानंद पसरवा!☺

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *