राखी पौर्णिमा

काव्यानंद पसरवा!☺

श्रावणातला दुसरा सण आला
राखी पौर्णिमा म्हणती तयाला
बहिणी भावांना औक्षण करण्या आल्या
हाती भावांच्या राख्या बांधिल्या
भाऊबहिणीचाच हा सण ठरला
बहिणीच्या हिता भाऊ सज्ज झाला
ओवाळणी भाऊ घाली बहिणीला
राखी शोभा देई हाताला
बहिणीला भावाचा प्रेमाधार मिळाला
मग आता मणी भीती कशाला

काव्यानंद पसरवा!☺

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *