बाल कविता

बाल कविता

इथे आम्ही श्रीमती शैलजा अविनाश पाटील ह्यांनी लिहिलेले संस्कार बालगीते जगभरातील बाल वाचकांसाठी प्रसिद्ध करत आहोत. ही बालगीते प्रामुख्याने त्यांच्या नाच रे मुला… नाच! ह्या २००३ साली प्रसिद्ध झालेल्या पुस्तकातील आहेत.

नाच रे मुला... नाच!
नाच रे मुला… नाच!

ह्या नाच रे मुला… नाच! पुस्तकाची Amazon Kindle आवृत्ती डाउनलोड करा.

वाचा या पुस्तकातील लेखिकेचे मनोगत  व माननीय डॉ. श्री. पी. डी. पाटील (कुलपती – डॉ. डी. वाय. पाटील विद्यापीठ, पुणे) ह्यांनी ह्या पुस्तकामध्ये दिलेली प्रस्तावना.

 

ह्या पुस्तकात वेगवेगळ्या विषयांवरच्या कविता आहेत. वाचा ह्या विषयांवरील कविता पुढीलप्रमाणे: