वारी

 

आषाढी कार्तिकीला
भक्तजन जाती पंढरीला
टाळमृदूंग सोबतीला
विठूचा गाजर झाला ||१||
विठू विठू लेकुरवाळा
पाठीराखा तू रे भोळा
वेड लाविसी जीवाला ||२||

तुला भेटण्या होतो गोळा
तव पाहुनीच लागे डोळा
स्वप्नामध्येही तूच ठाकला ||३||

विठू तुज सवे रखुमाई
आम्हा लेकरांची ती आई
कळे माया लेकराला ||४||

विठू तू दिनांच्या त्राता
भक्तांच्या तू पाठीराखा
लाभो कृपा-दृष्टी मजला ||५||

Leave a Reply

Your email address will not be published.