माझ्या अंगणात

 

(कवितेची चाल “म्हारे हावडा मी नाचे मोर” ह्या चित्रपटातील गाण्यावर आहे. चालीसाठी कवितेनंतर खाली दिलेला YouTube व्हिडिओ बघा)

माझ्या अंगणात नाचतोय मोर
तक थैय्या थैय्या
इंद्रधनूची उठली कोर
लागे रंग उधळया

आला पाऊस आल्या धारा, धरतीला भिजवाया
माझ्या अंगणात नाचतोय मोर तक थैय्या थैय्या ||१||

तू सुंदर सुंदर पक्षी
तुझ्या तनूवर मोहक पक्षी – ओ ओ ओ
ताव रूपाने ताव ऐटीने
मोहित केले मम् पक्षी

मम् मोदचे कारण बनुनी आला रे तू मयुराया
माझ्या अंगणात नाचतोय मोर तक थैय्या थैय्या ||२||

तू झालास पक्ष्यांचा राजा
पक्षी राष्ट्रीय बनलास माझा ओ ओ ओ
तुझ्या रंगाने अन नृत्याने
मोहरले जीवन आहे
तव नृत्याने तव बोलीने मोहित झाली मम् काया
माझ्या अंगणात नाचतोय मोर तक थैय्या थैय्या ||३||

हे काळे काळे घण आले
पाहुनी तव मन मोहित झाले
तव नृत्याचा तव हर्षाचा
ठसा मनी उठला आहे
मनात ठसूनी डोळ्यात बघुनी घे निरोप मनरमना
माझ्या अंगणात नाचतोय मोर तक थैय्या थैय्या ||४||

 

माकडाला लागली भूक

 

एकदा एका माकडाला लागली भूक खूप |
उडया मारी तो झाडावर करीत हूप हूप |
झाडावर त्याला कोठेही मिळेना फळ |
निघेना आता त्याला भुकेची कळ |
टुणकन झाडावरून मारली त्याने उडी |
गंपूच्या खिडकीमागे मारली त्याने दडी |
गंपू होता अंथरुणात गाढ झोपेमध्ये |
माकडाच्या समोर होते जेवणाचे डबे |
जेवणाचे डबे सारे पहिले तपासून |
भाजी, पोळी, भाकरी लोणचे खाल्ले सपाटून |
खाऊन पिऊन माकडाची भूक झाली शांत |
गंपू होता झोपेतच माकड बाहेर पडले निवांत |

बडबडगीत

 

उंदराला एका सापडला फुटाणा
लगेच तिथे आली माऊताई मौना |
माऊताईला पाहून उंदीर गेला बिथरून |
पडला फुटाणा गडगडाट गेला घसरून |
उंदीरमामा बसले चडफडत थिजून |
लगेच गेल्या माऊताई मौना निघून |
टुणकन उडी मारून मिळवला फुटाणा |
घेतला फुटाणा शिरले बिळात |
फस्त केला फुटाणा एका क्षणात |

रानातल्या राघू

 

रानातल्या राघू माझा ऐकशील ना |
अंगणात माझ्या तू येशील ना |
परसातल्या झाडाचे पेरू किती गोड |
ठेवीन तुझ्यासाठी मी एक फोड |
पेरूची चव तू घेशील ना ? ||१||

हिरवे हिरवे पाचूसम अंग तुझे |
बघून वेडे मन मोहरे माझे |
लाल-लाल तुझ्या चोचीने या |
डाळिंब तू रे फोडशील ना ? ||२||

रानातला एकांत आवडे तुला
गुपित तुझे माहित मला
माझ्यासाठी एकदाच येशील ना ?
फांदीचा झुला करशील ना ?