अंकांचे गाणे

 

अकरा बारा अकरा बारा
रोगराईला देऊ नका थारा

तेरा चौदा तेरा चौदा
वाईट सवयींची टाळू या बैदा

पंधरा सोळा पंधरा सोळा
नवीन नवीन माहिती करा गोळा

सतरा अठरा सतरा अठरा
जपून छंद भरवा जत्रा

एकोणीस वीस एकोणीस वीस
वृक्षारोपणास रुजवू या बीज |

Leave a Reply

Your email address will not be published.