दहीहंडी

 

झाला कृष्णजन्म श्रावण वध्य अष्टमीला |
कृष्णलिलांच्या आगळा सोहळा पारण्याला |
फुटती सर्वत्र दूधदह्याच्या हंड्या |
बणती सर्व गोप अन फोडती त्या हंड्या |
चला बनू या आपणही गोप |
चढू या उंच खूप खूप |
फोडू या दहीहंडीला
मिळेल प्रसाद त्याचा तुम्हा आम्हाला |

Leave a Reply

Your email address will not be published.