गणेश स्वागत

 

गणपती बाप्पा मोरया मोरया
स्वागत करितो तुम्ही या ||धृ||
येते स्वारी उंदरावरुनी
करिती स्थापना मखरातूनी
व्हा आरूढ या सिंहासनी
लावितो कुंकुम भाली या भाली या ||१||
दुर्वा आणल्या बागेमधूनी
कापूर गंध हा दुकानातुनी
करा स्वीकार चिंतामणी
सोंड वाकडी करुनिया करुनिया ||२||
अठरा लाडू एकवीस मोदक
पूजेसाठी आणिले उदक
वंदन आमुचे प्रेमे स्वरूप
घ्या ओंकार मानुनिया, मानुनिया ||३||
अहो तुम्ही एकदंत
म्हणता तुम्ही विघ्नहर्ता
आहात तुम्ही बुद्धिदाता
सद्बुद्धी ती आम्हास द्या आम्हास द्या ||४||

Leave a Reply

Your email address will not be published.