गणेशागमन

    होतो प्रतीक्षा करीत ज्यांची |
आली स्वारी त्या गणरायाची |
वाजत गाजत आली स्वारी |
करा पूजा आता सत्वरी |
वाहा लाल फुल दुर्वा डोक्यावरी |
ह्या आरती भजनाची ललकारी
मागा बुद्धी संपत्ती
घ्या प्रसाद हा लवकरी
चला येणार गणराया आपल्या घरी |

Leave a Reply

Your email address will not be published.