गुढीपाडवा

नव वर्षाचा सण आला पहिला
गुढी पाडवा म्हणती सर्व तयाला
घराघरांवर गुढ्या उभारल्या
फुल तोरणांनी चौकटीही सजल्या |

साखरगाठी देती एकमेकाला
गूळ आणि कडुलिंबाचा खाती पाला
गोड गोड पदार्थ मिळती खायला
नवीन कपडे मिळती घालायला |

नटुनी थटुनी जाती देवाला
नाहीतर नव्या नव्या उद्घाटनाला
सण वर्षाचा हा पहिला
आला आला वर्षारंभाला |

Leave a Reply

Your email address will not be published.