काश्मिरी काश्मिरी


(कवितेची चाल “भूमरो भूमरो” ह्या चित्रपटातील गाण्यावर आहे. चालीसाठी कवितेनंतर खाली दिलेला YouTube बघा)

काश्मिरी काश्मिरी आम्ही सारे काश्मिरी
आला हो हिमगिरीहुनी ओ ओ ओ हु S S ||धृ||

आलो हो आलो आम्ही
गुलाब घेऊनि आलो
गुलाबी रंगात या
न्हाउनी मुग्ध झालो

हो हो गुलाबी थंडी आली
मन आम्ही रिझविता
शिकारे घेऊनि आलो
झील आम्ही पर करितो

या हो तुम्ही नावेमधूनी
गीत गाऊ साद घालू
मौज करू काश्मिरी ||१||

गोरीचे गाल कसे
सफरचंदी बाग जसे
निळ्याशार पाण्यामध्ये रक्तवर्ण पद्म जसे ||२||

हा रंग प्रेमाचा हो
हा रंग स्नेहाचा हो
आपसात वैर नाही
देशाची शान आहे

आम्ही सारे एक हो
सत्यम शिवम सुंदर याशी
जुळले आमुचे नटे हो ||३||

हिमगिरीत आमच्या
माता वैष्णवी ही
तिच्या दर्शन हो येती
भक्तजन नित्य येती S S S ||४||

काश्मीर भारताचे
नंदनवन आहे
देशाच्या आमुच्या हे
गौरवस्थान आहे
हे तराफे फिरती येथे

पाण्यावरती शेते
सुंदरता ही घेउनी आले
अवनीवरती तारे ||५||

काश्मिरी काश्मिरी …

 

 

कोळी गीत

 

कोळ्यांच्या नारी आम्ही कोळ्यांच्या नारी |
मनावर खंबीर आम्ही भारी आम्ही भारी |

दादले जाती दर्यावरी हो
जाती दडले दर्यावरी
टाकिती जाळे समिंदरावरी हो
जाले टाकिती समिंदरावरी
मासली आंटी घरोघरी हो
आणती मासली घरोघरी
सुकवितो आम्ही कोळ्यांच्या नारी हो ||१||

कंधी मंधी हो कंधी मंधी
उठता वादल दर्यावरी हो
वादल उठता दर्यावरी
दादला असतो समिंदरावरी हो
असतो दादला समिंदरावरी
काहूर भीतीचा उठतो उरी हो
भीतीचा काहूर उठतो उरी
आई एकवीराचा आधार भारी हो
एकविरा आईचा आधार भारी
जातो एकविरासी कोळ्यांच्या नारी ||२||

बोलतो नवस एकवीराची
नवस बोलतो एकविरासी
दादला सुखरूप पाठव घरासी
सुखरूप दादला पाठव घरासी
खणानारळाची ओटी देईन तुझ्या करी
ओटी खणानारळाची देईन तुझ्या करी ||३||

शेतकरी गीत

 

(कवितेची चाल “येऊ कशी तशी मी नांदायला” ह्या चित्रपटातील गाण्यावर आहे. चालीसाठी कवितेनंतर खाली दिलेला YouTube बघा)

आभाळ लागलंय गर्जायला
लागलंय आभाळ गर्जायला
बिगी बिगी लागूया कामाला
आता बिगी बिगी लागूया कामाला

शेताची करूया भाजणी भाजणी
पाला गोळा करूया सजनी
पाल्यावर पाला घालोनी पेटवू या सारा अग्नी
ज्वाला लागल्यात भडकायला हो
आता बिगी बिगी लागूया कामाला
हे माझ्या ढवळ्या पवळ्या
नांगरणी करू दिवस ढवळ्या
ढेकळावर ढेकळं लागली पडायला
दिस लागला आता बुडायला
आता बिगी बिगी लागूया कामाला

सरीवर सारी लागल्या कोसळायला
मोसम पेरणीचा आला
सरीवर सारी पाडूया बियाणं हाती घेऊया
बियाणं लागूया टोकायला
बिगी बिगी लागूया कामाला

रान हिरवा लागलं दिसायला
कंसात दाणं लागलं भरायला
गोफण गरगर फिरवायला
माच्या लागूया बनवायला
लागली पाखरं उडायला
बिगी बिगी लागूया कामाला

सरीवर सरी पाडूया बियाणं हाती घेऊया
बियाणं लागूया टोकायला
आता बिगी बिगी लागूया कामाला

धान्याची रास लागली पडायला
पोत्यानी पोटी लागली भरायला
ठरेल लागली त्यात पडायला
आली लक्ष्मी आपुल्या घराला
पूजन लागू या करायला
बिगी बिगी लागूया कामाला