कृष्णलीला

 

झाला कृष्णजन्म श्रावण वध्य अष्टमीला
आला पूर कृष्णलीलेला |
कृष्णास आवडे दूधदही भारी |
तो करी दूधदह्याची चोरी |

कृष्ण जाई गवळणीच्या घरा |
करिती त्या समयी गोप सर्व पहारा |
आत फोडती दूधदह्याच्या हंड्या |
ना कळती कुणा गोपकृष्णाच्या खोड्या |
सर्व मिळूनी मारिती ताव दह्यावरी |
गवळणी बसत चडफडत आपल्या अंतरी |

ही करी कृष्ण त्यांची मस्करी |
चोरिलें आपले दूधदही कोणी |
जेव्हा येई गोपिकांच्या हे ध्यानी |
तेव्हा होत चकित त्या मनी |

आपण तर होतो सदनी |
तरी कसा घुसे हा चक्रपाणी |
पादितो कैसी हि भुरळ |
जातो गोपांसमवेत सदनी सरळ |

करितो दूधदह्याचा चट्टामट्टा |
देईन म्हणे त्यासी एक रट्टा |
परी ऐसे कधी होत नसे, होत असे थट्टा
पाहुनी कृष्णाच्या बाललीला जाई राग निघुनी गोपिकांचा |
आहो तो राग घटकेचा |
लुटीत तदनंतर त्या आनंद कृष्णलीलेचा |

Leave a Reply

Your email address will not be published.