माकडाला लागली भूक

 

एकदा एका माकडाला लागली भूक खूप |
उडया मारी तो झाडावर करीत हूप हूप |
झाडावर त्याला कोठेही मिळेना फळ |
निघेना आता त्याला भुकेची कळ |
टुणकन झाडावरून मारली त्याने उडी |
गंपूच्या खिडकीमागे मारली त्याने दडी |
गंपू होता अंथरुणात गाढ झोपेमध्ये |
माकडाच्या समोर होते जेवणाचे डबे |
जेवणाचे डबे सारे पहिले तपासून |
भाजी, पोळी, भाकरी लोणचे खाल्ले सपाटून |
खाऊन पिऊन माकडाची भूक झाली शांत |
गंपू होता झोपेतच माकड बाहेर पडले निवांत |

One Reply to “माकडाला लागली भूक”

Leave a Reply

Your email address will not be published.