नारळी पौर्णिमा

नारळी पौर्णिमा हा सण
कोळी लोकांना वाटे महान
सोन्याच्या नारळाने कार्टी समुद्रपूजन
आणि मासेमारीसाठी नवा सोडती छान
नाचगाण्यांना त्यांच्या येतो बहर
नारळीभाताची म्हणती चव घ्या बरं
ओल्या नारळाच्या करंज्या तर
याच सणाला बनती सर्वत्र फार

Leave a Reply

Your email address will not be published.