पदार्थ थाळी

 

आली आली दिवाळी
छान छान पदार्थांची भरली थाळी
थाळीत आली करंजी
गोड गोड अंतरंगी |
थाळीत आला बुंदीचा लाडू |
याला आता कसा सोडू?
थाळीत आली शंकरपाळी |
फारच चविष्ट वाजवा टाळी |
थाळीत आले जाळीदार अनारसे |
मोजकेच खा राव कसे |
थाळीत आली बाकरवडी
क्षणात संपली तिची चवच न्यारी |
थाळीत आला तिखटजाळ चिवडा |
पाहून आम्हाला राग आला केवढा |
भरल्या पोटाचा राग चिवड्यावर
गोड नसते तर भागले असते त्याच्यावर |

Leave a Reply

Your email address will not be published.