पावसाळा

उन्हाळा संपला आला पावसाळा |
आला आला घेवून थेंबांच्या माळा |
हा पावसाळा फुलवितो झाडांना, फुलांना |
उगवितो पिकांना |
सुखवितो पशुपक्ष्यांना, वाढवितो ओढ्यांना
नदी नाल्यांना |
आनंदित करतो मुलांना, शेतकऱ्यांना |
यावर होते विजनिर्मिती |
त्यावर चालती कारखाने विविध ना |
मिळते सर्वांना धनसंपत्ती भोजन त्यावरी ना |

Leave a Reply

Your email address will not be published.