सरस्वती पूजन

 

साडे तीन मुहूर्तांपैकी मुहूर्त मनिला |
होते सौर वर्षाची सुरुवात ज्या दिनाला |
होतो नवीन पंचांगाचा आरंभ ज्या प्रारंभाला
गुढीपाडवा म्हणती तयाला |
उभारती गुढ्या तोरणे घराघराला |
नसे तोटा उत्साह आनंदाला |
करिती बालक सरस्वती पूजन ह्या दिनाला
नवीन वस्त्रे अलंकार घालुनी रिझवितो मनाला
जमते मंडळी पक्वान्नांवरी ताव मारायला
खाउनी पक्वान्ने जाती नवीन उदघाटन सोहळ्याला |

Leave a Reply

Your email address will not be published.